Giá trị định giá Đất đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

59,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,424,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,208,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,700,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định)