Giá trị định giá Đất đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

85,340,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,272,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
93,874,374 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
107,950,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)