Giá trị định giá Đất đường Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,212,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,369,792 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,133,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,655,230 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)