Giá trị định giá Đất đường Tam Bạc, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

106,235,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,988,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,858,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
141,263,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tam Bạc, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng)