Giá trị định giá Đất đường Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

102,826,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,260,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
113,108,820 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
111,352,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sông Nhuệ, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)