Giá trị định giá Đất đường Sơn Thủy 7, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,102,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,681,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,312,706 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,076,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sơn Thủy 7, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)