Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,980,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,184,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,878,286 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,048,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)