Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

82,788,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
66,230,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
91,067,130 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
85,564,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)