Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9, Phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

12,573,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,058,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,830,300 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
19,074,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9, Phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)