Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

74,339,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
59,471,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,773,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
66,590,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa)