Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

104,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
83,424,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
114,708,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
91,811,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)