Giá trị định giá Đất đường Đường Số 64, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

74,250,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
59,400,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,675,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
91,811,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 64, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)