Giá trị định giá Đất đường Đường Số 60, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

69,563,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,651,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,520,125 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
70,623,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 60, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)