Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

55,466,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,373,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
61,013,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
106,622,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)