Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

72,266,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,812,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
79,492,798 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,854,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)