Giá trị định giá Đất đường Đường Số 58, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,211,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
72,969,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
100,332,815 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
98,506,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 58, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)