Giá trị định giá Đất đường Đường Số 57, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

93,304,610 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,643,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
102,635,071 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
98,506,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 57, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)