Giá trị định giá Đất đường Đường Số 52, Phường 1, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

143,542,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
114,834,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
157,896,981 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
136,418,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 52, Phường 1, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)