Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,565,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,652,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,521,885 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,603,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)