Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

36,100,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,880,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,710,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,714,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)