Giá trị định giá Đất đường Đường Số 49, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

65,040,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
52,032,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,544,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,854,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 49, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)