Giá trị định giá Đất đường Đường Số 46, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

175,597,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
140,477,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
193,157,118 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
186,660,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 46, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)