Giá trị định giá Đất đường Đường Số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

73,505,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
58,804,624 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
80,856,358 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,084,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)