Giá trị định giá Đất đường Đường Số 42, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

111,205,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
88,964,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
122,325,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
131,707,030 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 42, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)