Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

46,172,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,937,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,789,365 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,230,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)