Giá trị định giá Đất đường Đường Số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

75,215,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
60,172,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
82,737,402 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,935,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)