Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

137,221,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
109,777,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
150,943,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
174,195,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)