Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2D, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,600,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,280,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,760,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,562,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2D, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)