Giá trị định giá Đất đường Đường Số 26, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

27,470,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
21,976,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,217,220 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
30,083,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 26, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)