Giá trị định giá Đất đường Đường Số 25, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,651,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,921,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,016,375 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,924,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 25, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)