Giá trị định giá Đất đường Đường Số 23, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

154,178,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
123,342,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
169,596,185 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
159,121,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 23, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)