Giá trị định giá Đất đường Đường Số 23, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,820,290 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,856,232 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,302,319 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,350,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 23, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)