Giá trị định giá Đất đường Đường Số 22A, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,880,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,104,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,768,308 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,300,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 22A, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)