Giá trị định giá Đất đường Đường Số 20, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,835,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,668,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,919,182 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,498,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 20, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)