Giá trị định giá Đất đường Đường Số 20, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

14,984,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,987,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,483,005 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,844,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 20, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)