Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

18,954,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,163,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
20,849,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,530,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương)