Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

42,080,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,664,432 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,288,594 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,390,970 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)