Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

59,400,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,520,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,340,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,399,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)