Giá trị định giá Đất đường Đường Số 19, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

154,340,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
123,472,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
169,775,034 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
155,771,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 19, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)