Giá trị định giá Đất đường Đường Số 19, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

44,449,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,559,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,894,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,494,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 19, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)