Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,109,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,887,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,220,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,324,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)