Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,429,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,543,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,872,934 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,477,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)