Giá trị định giá Đất đường Đường Số 16, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

69,982,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,985,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,980,266 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
81,780,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 16, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)