Giá trị định giá Đất đường Đường Số 16, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

37,095,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,676,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
40,804,830 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,638,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 16, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)