Giá trị định giá Đất đường Đường Số 15, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

42,460,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,968,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,706,814 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,648,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 15, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)