Giá trị định giá Đất đường Đường Số 14 TĐC, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,271,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,216,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
38,798,342 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,617,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 14 TĐC, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương)