Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

60,201,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,161,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
66,221,562 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,741,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)