Giá trị định giá Đất đường Đường Số 12, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,316,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,453,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,248,238 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,796,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 12, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương)