Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

39,625,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,700,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,587,863 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
48,601,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)