Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,596,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,277,184 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,756,128 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
30,400,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)